Huisregels

We gaan er tijdens Veur de Bakker een gezellig feest van maken, maar sommige dingen kunnen beslist niet! We zijn daarom genoodzaakt de volgende huisregels te hanteren (onder het evenemententerrein wordt verstaan: Brink Bathmen en haar directe omgeving).

 • Het is jongeren onder de 18 jaar absoluut verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij overtreding worden boetes verhaald op de overtreder. Alle bezoekers van 18 t/m 25 jaar die alcoholhoudende dranken willen gebruiken, moeten een bandje halen bij een speciaal daarvoor ingerichte plek op het terrein. Er zal daarbij om legitimatie worden gevraagd. Het bandje moet duidelijk zichtbaar om een pols gedragen worden.
 • Het is niet toegestaan het volgende mee te nemen naar het evenemententerrein: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag- en/of stootwapens, op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan etenswaren en plastic drinkgerei mee te nemen vanaf het evenemententerrein.
 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving voor gebruik en handel in drugs van toepassing.
 • Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie en beveiligingspersoneel.
 • Bezoekers die opzettelijk vernielingen aanrichten, moeten de aangerichte schade vergoeden en worden door de beveiliging overgedragen aan de Politie.
 • Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook, worden door de beveiliging van het evenemententerrein verwijderd. Daarbij kan ook de Politie ingeschakeld worden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om personen in clubkleding (b.v. motor of voetbal) zonder opgave van redenen niet toe te laten tot het evenemententerrein.
 • Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement inclusief de diverse activiteiten is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel bij bezoeker en/of zijn of haar bezittingen. Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing.
 • Tijdens het evenement worden (foto- en film)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor uitsluitend PR- en promotiedoeleinden voor het evenement.
 • Het tijdens het evenement verantwoordelijke beveiligingsbedrijf (REB) is hiervoor gemachtigd door justitie.
 • Bij constatering van overtreding van dit reglement kan de organisatie of de ingehuurde beveiligingspersonen de toegang tot het evenemententerrein weigeren of van het terrein verwijderen.
 • Verder gaan we vooral veel plezier maken!