Kabaal

In 2018 bestond de band 35 jaar. Om die mooie mijlpaal te vieren werd er een dik feest voor 5.000 man, midden op de Brink in Bathmen, georganiseerd.

Dit jaar bestaat de Bathmense rockband, die in het oosten des lands natuurlijk al lang geen introductie meer behoeft, 40 jaar. Een tweede editie van Veur de Bakker kan daarom ook niet uitblijven. Noteer alvast in je agenda dat je tijdens deze speciale Kabaal-jubileumshow op 2 & 3 juni a.s. op de Brink in Bathmen te vinden bent.

Kabaal tijdens Veur de Bakker 2018